Karabük Belediyesi Etik Kurulu

25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kanunla kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu;
Kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini Yönetmeliklerle belirlemek ve uygulamayı gözetmek,

Etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla re’sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek,

Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak,

3628 sayılı Kanuna göre verilen mal bildirimlerini gerektiğinde incelemek,

Kamu görevlileri için hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemekle, görevli ve yetkilidir.

Etik Kurulu Üyeleri:
1. Seher BERKER - Başkan Yardımcısı (Başkan)
2. Yakup TAN - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. (Üye)
3. Mustafa DANAPINAR - Destek Hizmetler Müd. (Üye)
4. Alperen Kadir DEMİROĞLU - Teftiş Kurulu Müd. (Üye)

Tarih Açıklama Dosya
19.11.2020 Karabük Valiliğinin 25.06.2020 Tarihli ve 4190 Sayılı Yazı Ekindeki 23.06.2020 Tarih ve 2020/1 Sayılı Kararınca Kamu Görevlilerince Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Yükle
19.11.2020 25.06.2020 Tarih ve E.4190 Sayılı Karabük Valiliği Yazısına İstinaden Karabük Belediyesi Etik Kurulunca Alınan Kararlar
Yükle
19.11.2020 23.06.2020 Tarih ve 2020/1 Karar No İl Etik Kurulu Komisyonu Toplantısında Alınan Kararlar
Yükle
23.05.2019 2019 Yılı Karabük Belediyesi Etik Kurulu Toplantı ve Komisyon Kararı
Yükle
  • 1
Canlı Destek Hattı