Karabük Belediyesi Duyuruları
Eklenme Tarihi: 17.03.2022 2677 Görüntülenme

Hırsızlığa Konu Eşya/Malzemenin Alımı/Satımı Suçtur

Hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında satışının önlenmesi, bir menfaat temini açısından cazip bir yol olarak görünmesinin önüne geçilmesi, hırsızlık olayları sonrası elde edilen eşyanın tespiti üzerine olayın aydınlatılması, şüphelilerin tespiti/yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla;

- Hurda alım/satım faaliyeti gösteren kişi/firmalar ile ikinci el eşya/malzeme alımı/satımı yapan işyeri/işletmeler, hırsızlık suçuna konu eşya/malzeme alım/satımı yapmamaları konusunda Taahhütname Örneği almalıdır.
- Hurda alım ve satımı üzerinden faaliyet gösteren hurda satan ve satın alan kişi/kişiler; kimlik ve adres bilgilerini, eşya miktar ve özelliklerini belirterek, İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesini tanzim etmelidir.
- Elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen (Cep telefonu, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinası, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, akü, bakır malzeme vb.) eşyaları ikinci el olarak alım ve satım üzerine faaliyet gösteren işyerlerinde eşyayı satan ve satın alan kişi/kişilere ait kimlik ve adres bilgileri ile alışveriş işlemini gerçekleştirdiği tarih bilgilerinin, eşya miktar ve özelliklerini belirterek İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi veya eşya ile ilgili fatura almalı, kolluk kuvvetleri tarafından istenilmesi durumunda formu veya faturayı ibraz etmelidir.
- Yukarıda belirtilen ikinci el eşyaların alım/satımı sırasında kişiler, kimlik bilgilerini almalı, fatura veya belgeyi ibraz etmelidir.
- Hurda ve ikinci el eşya alım/satımları kayıt altına alınmalı, işletmeler tarafından envanter listesi tutulmalıdır.
- Hurda ve ikinci el eşya/malzeme alım/satımı yapan iş yeri/işletmelerin iç ve dış kısmını görecek şekilde güvenlik kamera/kayıt sisteminin kurularak çalışır vaziyette olmasını sağlamalıdır.
- Seyyar hurdacılık yapan şahısların Mahalli İdareler veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gerekli belgeleri almalı ve istenildiği durumlarda yetkililere ibraz etmelidir.
- Yanlarında vasileri bulunmadığı sürece 18 yaşından küçük kişilerden eşya/malzeme alımı ve bu kişilere eşya/malzeme satımı yapılmamalıdır.
- Tanzim edilen İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi 1 yıl süre ile saklanmalıdır.
- Kolluk/zabıta birimleri başta olmak üzere hurda/ikinci el malzeme alım/satımı yapılan yerlerin denetimlerine ağırlık verilerek, ruhsatsız ve/veya ruhsatlı olduğu halde hırsızlık malı alımı/satışı yaptığı tespit edilen iş yeri/kişiler hakkında ilgili birimlerle koordineli şekilde adli/idari işlemler yapılacaktır. Yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’inci maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacaktır.

Taahhütname için tıklayınız.
İkinci El Malzeme Alım/Satım Belgesi için tıklayınız.

Duyuru Dosyasını Yüklemek İçin Tıklayınız

SİTEDE ARA

PROJELERİMİZDEN

WHATSAPP NUMARALARIMIZ