Eğlence Vergisi

Eğlence Vergisi

GENEL BİLGİLER

- Eğlence vergisinin sorumlusu, eğlence yerlerini işleten gerçek ve tüzel kişilerdir. 

- Ulusal Bayramlar ve tarihi özellik taşıyan günler için ve kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlar için belediyeler özel idareler, genel bütçeye dahil daireler tarafından düzenlenen ve kazanç amacı gütmeyen tören, şenlik, müsabaka, gösteri, balo, temsil ve benzeri faaliyetlerle kongre, konferans, fuar, festival, şenlik, sergi ve benzeri faaliyetler ile eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernekleri, kamu yararına çalışan dernekler, ordu evleri, askeri gazinolar ve askeri dinlenme tesislerinde düzenlenen şölenler, spor toto oynanması gibi faaliyetler eğlence vergisinden muaftır. 

- Eğlence vergisi biletle girilen yerlerde bilet bedelinin (eğlence vergisi dışındaki kısım) %10'dur. Bu oran sirk, lunapark, çalgılı bahçelerde ve müşterek bahislerde %20 uygulanır. Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde günlük fiyat belirlenir.

- Eğlence vergisi, bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır. Bu biletler damgalanarak peşin olarak tahsil edilir. Müşterek bahislerde her aya ait vergi takip eden ayın 20. günü akşamına kadar ödenir. Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde her aya ait vergi takip eden ayın 20. günü akşamına kadar ödenir.

SİTEDE ARA

PROJELERİMİZDEN

WHATSAPP NUMARALARIMIZ

DUYURULAR