Hürriyet Caddesi Aysun Töngür Aytimur, Güner Erkan Birkan ve Grup ARTE Konseri