Yazı İşleri Müdürlüğü

Mevlüt SÖYLEYİCİ

Mevlüt SÖYLEYİCİ

Yazı İşleri Müdür V.

Tel: 0370 413 09 00 - 412 89 96 / 4420

Faks: 0370 413 17 15

E-Mail: m_soyleyici62@karabuk.bel.tr

Özgeçmiş:

1962 yılı Kastamonu Araç Sıragömü doğumlu. İlk Orta ve Lise Tahsilini Karabük´te yaptı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İktisat Bölümünden 2000 yılında mezun oldu.1987 yılında Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünde memur olarak göreve başladı. 1995 yılında Hesap işleri Müdürlüğünde Şef oldu. 1999 yılında Bilgi İşlem Müdürü olarak atandı. 08.09.2016 tarihinden itibaren Yazı İşleri Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yazı İşleri Müdürlüğü kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıdaki gibidir.
a) Kuruluşu : Yazı  İşleri Müdürlüğü Müdür, Müdürlük bünyesinde çalışan Memur personellerden oluşur.
b) Görevleri : Yazı İşleri Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.

 1. Kurumumuzun tüm evrak giriş ve çıkışlarını kayıt altına almak; Yürürlüğe giren ilgili Yasa, Yönetmelik, Tüzük ve genelgelerin takibini yaparak yayınlanan bu belgeleri Başkanlığımız Birimlerine dağıtımını yapmak.
 2. Başkanlık emirlerinin yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ ve yazı şeklinde basımını yapmak ve  tüm birimlere dağıtmak.
 3. Başkanlık Makamı’ndan müdürlüğümüze intikal eden teklif, yazı ve emirleri ilgili müdürlüklere gönderir. Takibini yaparak sonuçlandırılmasını sağlamak. Sonuç hakkında şikayetçiye cevap vermek.
 4. Başkanlığa gelen tüm evrak ve vatandaşın şikayetlerini içeren dilekçelerini kabul eder. Konularını saptayarak, kaydını yaptıktan sonra  ilgili müdürlüklere zimmetle teslimini sağlar.
 5. Bilgisayar kaydına alınan dilekçe ve resmi evraklar hakkında bilgisayar soruşturma kanalı ile başvurucuya bilgi verir ve bunlara ait bilgileri içeren günlük listeleri alır ve yasal süresinde arşivlemek.
 6. Dilekçe ve Resmi Evrakların havale edilen Müdürlükler tarafından yasal süresi içinde cevaplandırılıp cevaplandırılmadığının denetimini yapmak.
 7. Müdürlüklerle bu konuda koordine kurarak Belediyemiz Birimlerinden, Müdürlüklerden Belediye dışına giden tüm yazı ve tebligat gibi evrakları zimmetle teslim alıp, bilgisayara kaydını yaparak giden evrakları kuryelerine zimmetle teslim etmek, posta evraklarını PTT’ye, merkez içerisindeki evraklarını kurye ile zimmetleyerek dağıtımını yapmak.
 8. Başkanlık Makamınca Belediye Encümenine sevk edilen evrakların kaydını alır. Belediye Encümenince alınan kararların yazım, yayım ve ilgili birim ve mercilerine dağıtımını sağlar.
 9. Belediye Meclisine yapılan toplantıların tutanak ve dökümünü yaparak alınan Meclis kararlarının ilgili birimlere dağıtımını yapmak.
 10. Ayrıca Belediyemiz santralinin sevk ve idaresini yürütür.
 11. Belediye Başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmak.

SİTEDE ARA

PROJELERİMİZDEN

WHATSAPP NUMARALARIMIZ

DUYURULAR