Afet İşleri Müdürlüğü

  1. Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya ettirmek.
  2. Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak.
  3. ilgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri yerine getirmek.
  4. AFAD Başkanlığının belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak.
  5. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırılması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.
  6. Olası afet durumları için eylem planları geliştirmek ve afet hallerinde, geliştirilen planlar doğrultusunda çalışmalar yapmak.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde ülkemizin ve şehrimizin tamamı veya bir kısmının tabi afetlere maruz kalması durumunda; Her türlü ihtiyaçları karşılaması (personel, araç, edevat, proje) amacıyla çalışmaları yürütmek için gerekli tedbirleri alır ve üst yönetici (Başkan ve Başkan Yardımcısı) talimatları doğrultusunda hareket eder.

SİTEDE ARA

WHATSAPP NUMARALARIMIZ