Sivil Savunma Uzmanlığı

-

-

Sivil Savunma Uzmanı

Tel:

Faks:

E-Mail:

Özgeçmiş:

Sivil Savunma Uzmanlığının Kuruluş teşkilatlanma ve görevleri aşağıdaki gibidir.
a) Kuruluşu: Sivil Savunma Uzmanlığı Uzman, Uzmanlık bünyesinde çalışan memur personellerden oluşur.
b) Görevleri: Sivil Savunma Uzmanlığının görevleri aşağıdaki gibidir.
Sivil Savunma Teşkilat ve Hizmetlerini düzenleyen 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanununa göre savaşta ve afetlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını güden ve topyekün savunmanın en önemli unsurlarından biri olan;

 1. Savaş zamanı halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması.
 2. Tabii afetlerde can ve mal kurtarma.
 3. Büyük yangınlarda can ve mal kaybını azaltma.
 4. Yok olmaları ve çalışamaz hale gelmeleri durumunda yaşamı büyük ölçüde etkileyecek olan resmi ve özel müessese ve tesislerin korunması, onarılması ve yenilenmesi.
 5. Savaş zamanında her türlü savunma gayretlerinin sivil halk tarafından desteklenmesinin sağlanması.
 6. Cephe gerisi moralin kuvvetlendirilmesi.
 7. Barış Esnasında Belediye Başkanlığımızın Sivil savunma planlarını hazırlamak.
 8. Sivil Savunma Ekiplerinin kurulmasını, yetiştirilmesini, değişikliklerde yerlerine yenilerinin seçilerek  daima tamam olarak bulundurulmasını sağlamak.
 9. Sivil Savunma İl Müdürlüğü ile işbirliği halinde planlanan işlerin gerçekleştirilmesini, değişiklik ve yeniliklerinin işlenmesini, icabında uygulanmasını takip ve işleyişini sağlamak.
 10. Gerekli sivil savunma tesis, malzeme ve teçhizatının tedarik ve teminini ile mevcut malzemelerin bakım ve korunmalarını takip etmek.
 11. Sivil savunma hizmetleri için lüzumlu ödeneklerin bütçeye konulmasını; konulanların sarf yerlerini teklif, tespit ve takip etmek.
 12. Çalışma raporlarını hazırlamak.
 13. Sivil savunma mevzuat, yayın ve emirlerini devamlı surette izlemek, incelemek ve bunların gereklerinin Belediye Başkanlığımıza ait binalarında ve iş yerlerinde uygulamak.
 14. Olağanüstü halde ve seferde; Müesseselerdeki Sivil Savunma teşkilat, tesisat ve hazırlıklarını bir daha gözden geçirerek noksanların giderilmesi veya ikmali için Sivil Savunma Komisyonuna ve Belediye Başkanına teklifte bulunmak.
 15. Sivil Savunma Kontrol Merkezi ve Karargah Servisini, ikaz, alarm ve irtibat araç, gereç ve tesislerini işe hazırlar, personeli göreve başlatmak.
 16. Diğer servisler personelini yoklamadan geçirerek her an göreve hazır şekilde bulunmalarını tembihlemek. Eğitimi noksan olanları eğitmek.
 17. Servislerin malzeme ve teçhizatlarını seferi yerlerinde ve derhal işe hazır şekilde bulundurup, ekip personelinin yanlarında bulunması gerekli olanların kendilerine dağıtılmasını sağlamak.
 18. Sivil Savunma Planının Koruyucu hazırlık tedbirleri bölümünde yazılı sığınak yerleri yangınlara karşı korunma, makine, malzeme ve tesislerin ve malların korunması ve yedeklenmesi, gizleme gibi hususlarda tespit ve planlanan tedbirlerini almak.
 19. İkaz- Alarm, taarruz ve taarruz sonrası devrelerde kontrol merkezinin görev ve faaliyetlerini yürütmek.

SİTEDE ARA

PROJELERİMİZDEN

WHATSAPP NUMARALARIMIZ

DUYURULAR