Sonuçlanmamış İhaleler

Tarih Saat Konu İhale Dosyası İhale Detayı
07.08.2017 15.00 Belediye sınırları içerisinde ekli teknik şartnamesine göre ve teknik şartnamede belirtilen ambalaj atıkların toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işi 24 ay süre ile 2886 sayılı yasanın 35/c maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir.
Yükle
İhale Detayı
  • 1

SİTEDE ARA

ONLINE BELEDİYECİLİK